דיני ממונות מעשיים

השקעות כשרות על פי התורה

מתוך יום עיון תורני לכלכלה מודרנית

מתוך יום עיון תורני לכלכלה מודרנית

הרב שלמה אישון | כ"ו ניסן תשע"ו