וירא

מיקוד לרמב"ן על התורה- פרשת וירא

ר' אבישי לקס ור' גילעד ליפשיץ | חשוון תשע"ז