וירא

אברהם אבינו - המחנך לדורות

מקור חובת האב לחנך את בניו לקיום המצוות, ולא רק לפרישות מאיסורים. יסודות החינוך הם מאברהם אבינו, המחנך הגדול, ולאורך כל ספר בראשית מעשיו הם הדרכה חינוכית לדורות.

הגאון הרב אברהם שפירא זצוק"ל | י"ט בחשוון תשס"ז