וירא

סוגי הבריתות עם אברהם

במצוות מקיימים, בלימוד התורה חושבים על, כמאמרם- טעמם של המצוות; ע"י הנפילות נקנית התורה. היחס לקיום המצוות; העונש והשכר.

הרה"ג שלמה פישר זצ"ל | ט"ז מר-חשוון התשס"ז