וירא

עקדה פנימית

מדוע צוּוה אברהם על העקדה ומדוע לא מחה נגדה?

גדולתו של אברהם היא לא בכך שהיה מוכן לשחוט, אלא בכך שהוא ויתר על ההזדמנות להיראות כגדול המאמינים ולא שחט

הרב אוריאל טויטו | חשוון תשע"ה