התבוננות כללית

"בעקבתא דמשיחא חוצפא יסגא"

מהי "מחלת הישות"? עם אלו ניסיונות מתמודד דורנו? על החצנה ועל תפילת הירושלמי.

הרב יהושע כ"ץ | אלול תשס"ו