בית המדרש

x
סינון על פי מדיה
סינון על פי אורך שיעור
23 שיעורים
  undefined
  35 דק'
  שערי הדעת אצל הרב

  דרך ארוכה שהיא קצרה ודרך קצרה שהיא ארוכה

  כמות ואיכות בכתבי הרב

  מהמעשה בגמ' בעירובין נג: על דרך ארוכה וקצרה אפשר להבין את ההבדל בין האיכות לכמות.

  הרב יהודה מלמד | ז אב תשע"ז
  undefined
  45 דק'
  שערי הדעת אצל הרב

  הצלת המון ישראל על פי החסידות

  קובץ ז' קלח

  כמו הנצרות ודומיה גם לחסידות יש פניה אל ההמון, גם אם אינו איכות. אבל הנפילות שלה היו מזעריות והיא הועליה מאוד לעם ישראל.

  הרב יהודה מלמד | כ"ב תמוז תשע"ז
  undefined
  43 דק'
  שערי הדעת אצל הרב

  העוז וההדר בתורה

  מאמרי הראי"ה מאמר הר כגיגית

  אמנם בעיני האדם החופש הוא דבר טוב יותר מההכרח, אבל אנו צריכים לזכור שהתורה נובעת אצלנו מהמקום המוכרח, כל יסוד המציאות בנוי עליה. רק מתוך העוז של התורה שבה אין בחירה, נוכל לפעול בעולם בהדר, ולפעול לשנות את המציאות.

  הרב יהודה מלמד | ג' סיון תשע"ז
  undefined
  50 דק'
  שערי הדעת אצל הרב

  חזרה לילדות בירושלים

  מאמר ירושלים - חלק שלישי

  יש אומות שאצלן הגבורה מופיעה בתור צעירות פראית, וכאשר העם מתבגר, הגבורה שלו נעלמת. אצל ישראל הגבורה והקדושה נובעות מאותו מקום, ולכן כאשר חוזרים לשורשים הקדושים שלנו, גם הגבורה מופיעה בצורה שלמה.

  הרב יהודה מלמד | כ"ה אייר תשע"ז
  undefined
  47 דק'
  שערי הדעת אצל הרב

  נגלה ונסתר בגאולת ישראל

  מאמר ירושלים - חלק שני

  ביחס למועדי אייר, יום העצמאות הוא יום של מבט על גבורת החיים הנגלית, ול"ג בעומר הוא יום של מבט על גאון הקודש שמעל המציאות. המשימה שלנו היא לחבר את שני המועדים ותפיסות העולם יחד, וזו העבודה של יום ירושלים, מבט על עיר ארצית שכולה קדושה.

  הרב יהודה מלמד | י"ח אייר תשע"ז
  undefined
  46 דק'
  שערי הדעת אצל הרב

  לאומיות ישראל ביחס אל ירושלים

  מאמר ירושלים - חלק ראשון

  על פי שלושת דרגות ההכרה, יש שלוש מדרגות ביחס אל ירושלים- אפשר להבין בצורה שטחית שהיא עיר חשובה, אפשר להבין בצורה מוסרית שהיא זו שנותנת תוכן לאידיאלים, ואפשר להבין בצורה חזיונית שהיא המקום בו השכינה מחוברת לארץ.

  הרב יהודה מלמד | י"א אייר תשע"ז
  undefined
  43 דק'
  שערי הדעת אצל הרב

  מתחיל בגנות ומסיים בשבח

  שיעור סיכום לסדרת שערי הדעת אצל הרב

  הרב מתאר שיש שלושה מושגי הכרה בתחומים רבים של החיים, ואומר שצריכים שהמקום בו האדם צריך להיות הוא במדרגה השניה, מדרגת הדעת. המדרגה השלישית, מדרגת הנבואה, היא מדרגה שאנו מקווים להגיע אליה בעתיד.

  הרב יהודה מלמד | כ"ט אדר תשע"ז
  undefined
  44 דק'
  שערי הדעת אצל הרב

  ההבדלים בין החסידות להתנגדות בהבנת האלוקות

  התבוננתו של הרב אומנם דומה להתבוננות החסידית של הכל אלוקות, אומנם הוא יותר מדגיש את התרוממות העולם להשתייכות אל האלוקות ופחות את ביטולו.

  הרב יהודה מלמד | כ"א אדר תשע"ז
  undefined
  44 דק'
  שערי הדעת אצל הרב

  "מחר" במלחמת עמלק

  המלחמה בעמלק היא ע"י היחס לעתיד וזו הסיבה של מרדכי להתריס נגד המן ולומר שאנו שייכים לעתיד, לבית המקדש. וזו הסיבה של אסתר לדחות את המשתה למחר, וזה בניגוד לדרכו של עמלק שמתעסק עם הווה בלבד.

  הרב יהודה מלמד | ז' אדר תשע"ז
  undefined
  49 דק'
  שערי הדעת אצל הרב

  הבדל בין חסידים למתנגדים לפי הרב קוק?

  בין גישות האמונה, יש גישה יותר ליטאית שגורסת שהקב"ה הוא אחד, והוא מעל העולם, ולעומתה, יש גישה שמובאת אצל החסידים שסוברת שכל העולם הוא אלוקות. הרב אומר שאמנם הגישה שהכל אלקות נותנת יותר מקום לאדם, אך אם הוא לא מוצא את המקום שלו, הוא עלול להיות הרבה יותר חלש מאדם שלומד בגישה שיש עולם ויש אלוקים.

  הרב יהודה מלמד | ל' שבט תשע"ז
  undefined
  43 דק'
  שערי הדעת אצל הרב

  איך לומדים הסטוריה?

  כשאנו שואלים את עצמנו מהי סיבת החורבן, ניתן לענות תשובות במספר רבדים. ניתן לדבר על תהליכים פיזיים ורוחניים שגרמו לו, ואפשר גם לדבר על המגמה הכללית שהחורבן הוא חלק ממנה, ואף עוזר לה להופיע.

  הרב יהודה מלמד | כ"ג שבט תשע"ז
  undefined
  37 דק'
  שערי הדעת אצל הרב

  מרכזיות כח המדמה באדם

  כוח המדמה הוא הכוח המחובר יותר לחושים ולכן יש לו אפשרות לרדת למקומות רעים, אומנם עלינו להשתמש בו לטובה ולעבודת ה'.

  הרב יהודה מלמד | ט"ז שבט תשע"ז
  undefined
  44 דק'
  שערי הדעת אצל הרב

  שתי הבנות כלליות

  ישראל ותחייתו ב

  יש שתי אפשרויות להסביר תהליכים בעולם. אפשרות אחת- סיבתית. לפי הסברה זו, אין יותר מאפשרות אחת להסביר תהליכים. אפשרות נוספת היא להסתכל בצורה מוסרית- לא לשאול מה קרה בעולם אלא למה זה קרה.

  הרב יהודה מלמד | ט' שבט תשע"ז
  undefined
  40 דק'
  שערי הדעת אצל הרב

  'כי לא מחשבותי מחשבותיכם' סוד ההשגחה של הרמב"ם

  אמנם הרמב"ם ידוע בכך שהוא מסביר את התורה לפי השכל האנושי, אך בנושא ההשגחה והבחירה הוא כותב שאמנם יש בחירה חופשית לאדם, אך הקב"ה יודע על כל מה שנעשה, וגם הבחירות הלא טובות שנעשה, תגענה לתכלית טובה. ולפי זה, לחסיד שעוסק בדעת אלקים, לא יאונה כל רע.

  הרב יהודה מלמד | ב' שבט תשע"ז
  undefined
  47 דק'
  שערי הדעת אצל הרב

  מבשרי אחזה אלוקה

  המצב בו זקוקים לניסים על מנת להכיר את הקב"ה, הוא מצב לא תקין, כמו מצב שבו האדם צריך לכפות את השכל שלו על איברי הגוף. אם האדם מגיע לדרגה בה הוא רואה את העולם כמונהג על ידי הקב"ה, הוא לא צריך ניסים, כי מבחינתו כל המציאות היא נס אחד גדול, והקב"ה מופיע בכל מקום.

  הרב יהודה מלמד | כ"ד טבת תשע"ז
  undefined
  37 דק'
  שערי הדעת אצל הרב

  שלוש דרגות במוסר כנגד שלוש דרגות בהנהגה- חלק ב'

  כמו שיש שלוש מדרגות בחיבור המוסר עם טבע האדם, יש מדרגות שונות בהתבוננות על מהלך העולם- בחיבור הטבע והנס. ישנן מדרגות שאליהן הרב מכוון אותנו להגיע, ויש מדרגות שהרב מתייחס אליהן בתור אידיאל לא מושג, מתנה משמיים.

  הרב יהודה מלמד | י"ח טבת תשע"ז
  undefined
  49 דק'
  שערי הדעת אצל הרב

  שלוש דרגות במוסר כנגד שלוש דרגות בהנהגה- חלק א'

  כשם שיש שלוש מדרגות בהבנת ההנהגה האלוקית, כך יש שלוש מדרגות בהנהגת האדם את עצמו. א. מוסר צולע שבו יש התנגשות בין השכל לבין הטבע ב. מצב שבו השכל מנהיג את כל כוחות האדם והם מתמסרים אליו. ג. הפיכה של כל הכוחות למטרה אחת.

  הרב יהודה מלמד | י' טבת תשע"ז
  undefined
  45 דק'
  שערי הדעת אצל הרב

  להכנס אל הטרקלין דרך השער

  מאמר צמאון לאל חי

  לכל אדם יש שאיפה לקב"ה. יש כאלו שמדחיקים אותה על ידי תאוות ויש כאלו שמחפשים את הקב"ה בדרך שבה הם לא ימצאו לעולם. הרב מציע לחפש את ההתגלויות של הקב"ה בתוך העולם הזה, ומידי פעם לקבל גם חזיונות. הרב רואה את העולם הזה לא רק בתןר פרוזדור אלא בעיקר בתור שער לקב"ה.

  הרב יהודה מלמד | י"א כסלו תשע"ז
  undefined
  44 דק'
  שערי הדעת אצל הרב

  ונוזלים מתוך בארך

  בהקדמה לעין איה, הרב מבדיל בין המושגים פירוש- נסיון להסביר מה כתוב לבין ביאור שהוא הבנה שקשורה לחיי הלומד. דבר זה נכון גם בשאר ההתבוננויות ולא רק בלימוד הגמרא. ששת ימי המעשה, הם ימים של ביאור, הפיכת הכוחות שהקב"ה נטע באדם למעשים. לעומת זאת, יום השבת הוא יום שבו אנו רואים את הבריאה ללא נסיון לפרשה.

  הרב יהודה מלמד | ה כסלו תשע"ז
  undefined
  47 דק'
  שערי הדעת אצל הרב

  המחשבה הילדותית מול המחשבה הרוממה חלק ב

  מאמר דעת אלוקים

  כשהרב מדבר על חשיבה ילדותית, הוא מתכוון לא רק למחשבת ההגשמה האלילית, אלא בעיקר למחשבה המופשטת הפילוסופית שמנתקת בין הקב"ה לעולם. הפער בין המחשבה הילדותית לזו המתרוממת הוא הפער בין גאווה לענווה.

  הרב יהודה מלמד | כ"ו חשוון תשע"ז
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il