אשיחה בחוקך

איסור הליכה לערכאות וכתב סירוב

אשיחה בחוקיך בהלכה- 'משפטים'

אשיחה בחוקיך בהלכה- 'משפטים'

הרב אורן נזרית | כ"ו שבט תשפ"א