סעודה וברכות הנהנין

ברכת האילנות

הרב יהודה לב | כ"ח אדר תשפ"א