יום עיון בנושא בית המקדש- תשעה באב תשע"ז

תשעה באב ענייני דיומא

מתוך יום עיון בנושא המקדש - תשעה באב תשע"ז

מתוך יום עיון בנושא המקדש - תשעה באב תשע"ז

הרב שמואל אליהו | ט' אב תשע"ז