יום עיון בנושא בית המקדש- תשעה באב תשע"ז

אגדות החורבן

מתוך יום עיון בנושא המקדש - תשעה באב תשע"ז

מתוך יום עיון בנושא המקדש - תשעה באב תשע"ז

הרב ליאור אנגלמן | ט' אב תשע"ז