עין יצחק

סְּלִיחוֹת בְּיחִידוּת

מה הטעם שאין היחיד מתפלל בלשון ארמית? | מה שונה בתפילה הנאמרת בציבור, וכן אצל חולה, שמתפללים בלשון ארמית? | מהו הטעם שייסדו בסליחות בקשות בלשון ארמית? | האם היחיד רשאי לומר תפילת 'יקום פורקן' ביחידות? | מהן חילוקי הדרגות בהשראת השכינה במקומות השונים? | כיצד לנהוג באמירת הסליחות כשאין עשרה אנשים בבית הכנסת?

רבנים שונים | אלול תשפ"א