בית המדרש

x
x
סינון על פי מדיה
סינון על פי אורך שיעור
123 שיעורים
  undefined
  עין יצחק

  מֵדִיחַ-כֵּלִים חַשְׁמַלַי

  גליון מספר 275

  האם יש לחוש לאיסור בישול בשר בחלב בשימוש במדיח-כלים אחד לכלי בשר וכלי חלב?, מהו ההבדל בין מדיח-כלים ביתי למדיח-כלי בבתי-מלון ובמסעדות? , כיצד פועל תהליך השטיפה במכונה?, האם סבון וחומרי ניקוי פוגמים טעם המאכל?, האם מותר להדיח כלי בשר וכלי חלב בכיור אחד?

  הראשל"צ הרב יצחק יוסף | חשוון תשפ"ג
  undefined
  עין יצחק

  חִימוּם תַּבְשִׁיל בְּשַׁבָּת

  גליון מספר 296

  האם מותר לחמם מאכל צונן מבושל? | מהו החילוק בין תבשיל לח לתבשיל יבש? | האם יש איסור הנאה ממלאכה שהפוסקים נחלקו באיסור עשייתה? | מה דין מאכל מבושל חלקית, שהונח בשבת ובכך גמר את בישולו? | וכן אם על ידי בחישה וכיסוי הקדירה נגמר בישול המאכל? | גמר והשלים תהליך בישול בשבת | על חשיבות ידיעת שיטות כל הפוסקים.

  הראשל"צ הרב יצחק יוסף | איר תשפ"ב
  undefined
  עין יצחק

  עֵרוּב תַּבְשִׁילִין

  גליון 292

  מהו טעם עירוב תבשילין לפני יום-טוב שחל בערב שבת? | האם צריך להניח פת ותבשיל, או די בתבשיל בלבד? | מהו שיעור העירוב שיש להניח? | כמה שיעור 'כזית', האם כגודל חצי ביצה, או שליש ביצה? | כשבני המשפחה מרובים, האם יש להגדיל את כמות תבשילי העירוב? | באלו סוגי תבשילים ניתן לערב? | אימתי מערבים? ומהי לשון הברכה ונוסח העירוב?

  הראשל"צ הרב יצחק יוסף | ניסן תשפ"ב
  undefined
  עין יצחק

  הֲכָנַת תֵּה בְּשַׁבָּת

  מהן האפשרויות ההלכתיות להכנת משקה תה? | באלו אופנים יש איסור בישול במגע התה עם המים החמים? | מהו החילוק בין קליית גרגרי קפה לקליית עלי תה? | האם יש איסור צביעה בתה? | האם מותר למזוג יין אדום לתוך יין לבן, כדי להאדים היין? | האם מותר ליתן עלי מנטה ונענע במים חמים? | האם מותר לסחוט לימון לתוך כוס תה בשבת?

  הראשל"צ הרב יצחק יוסף | ניסן תשפ"ב
  undefined
  עין יצחק

  בִּרְכַּת מַאֲפִים מְתוּקִים

  מהי ברכת 'פת הבאה בכיסנין'? | אלו סוגי מאפים מוגדרים כ'פת הבאה בכיסנין'? | מהו החילוק לענין הברכה בין טעימה קלה לבין אכילה בקביעת סעודה עליו? | מהו שיעור קביעות סעודה הגורם שינוי ברכה? | והאם שיעור קביעות סעודה נשתנה מזמן הפוסקים שמלפני שנות דור? | מהו שיעור אכילה המחייב ברכת המזון? | מהו שיעור כדי אכילת פרס?

  הראשל"צ הרב יצחק יוסף | אדר א תשפ"ב
  undefined
  עין יצחק

  זְכִירַת מַעֲשֵׂה עֲמָלֵק

  הראשל"צ הרב יצחק יוסף | אדר תשפ"ב
  undefined
  עין יצחק

  טְבִילַת כְּלֵי אוּלָמוֹת וּמִסְעֲדוֹת

  מהו מקור וטעם חיוב טבילת כלי סעודה הנקנים מגוי? | האם חיוב טבילת כלי מתכות מן התורה או מדרבנן? ומה דין כלי זכוכית? | כלים שנקנו מגויים לסחורה ופרנסה להגשת מאכלים ומשקאות באולמות ומסעדות, האם צריך להטבילם? | מי שעבר והשתמש בכלים ללא טבילה, האם המאכל או המשקה נאסרים? | האם יש לקטן נאמנות על טבילת כלים?

  הראשל"צ הרב יצחק יוסף | אדר א תשפ"ב
  undefined
  עין יצחק

  בְּרָכָה עַל מַאֲכָל הַמַזִיק

  חולה סכרת האוכל מעט דברים מתוקים, האם מברך ברכת הנהנין? | וכן הסובל מרמת כולסטרול גבוהה ואוכל מאכלים שומניים, האם מברך? | מי ששתיית המים מזיקה לו, ופעמים שותה מים להרוות צמאונו, האם חייב לברך על המים? | האם יש חילוק בין היזק הנגרם רק לאחר זמן? | כיצד ינהג מי שאבד לו חוש הטעם והריח?

  הראשל"צ הרב יצחק יוסף | אדר א תשפ"ב
  undefined
  עין יצחק

  זְהִירוּת מֵחַרַקִים

  כמה איסורי-תורה עובר האוכל תולעים וחרקים שונים? | האם יש איסור בתולעים הנראים לעין לאחר מאמץ? | מהי ההלכה בתולעים שאינם נראים אלא רק באמצעות מיקרוסקופ? | האם מותר לשתות ממי נהרות ללא סינון? | ומה באשר לחיידקים מזעריים הרוחשים במים ובאויר? | עלי-ירק, כחסה ונענע, מגידול מיוחד בחממות, עד כמה נדרשת גם בהן שטיפה ובדיקה?

  הראשל"צ הרב יצחק יוסף | יד טבת תשפ"ב
  undefined
  עין יצחק

  'הַגּוֹמֵל' אַחֲרֵי שַׁפַּעַת

  מהי דרגת החולי המצריכה ברכת 'הגומל'? | מי שנחלה בשפעת, חש בעיניו, בראשו או בגרונו, ונתרפא, האם מברך? | ומי שברשלנותו גרם צינון וחולי? | האם יצחק אבינו שניצול מהעקידה, נתחייב בברכת 'הגומל'? | וכהן גדול ביום הכפורים שיצא בשלום מקודש הקדשים? | מי שניסה לאבד עצמו לדעת וניצל ונתרפא, האם יברך 'הגומל'? | 'ונשמרתם מאד לנפשותיכם'.

  הראשל"צ הרב יצחק יוסף | שבט תשפ"ב
  undefined
  עין יצחק

  שֶׁהֶחֱיָנוּ' עַל פֵּרוֹת חֲדָשִׁים

  גליון מספר 274

  האם ברכת 'שהחיינו' אחת יכולה לפטור שתי ברכות? | כגון: ברכה על פרי חדש, האם פוטרת מיני פירות חדשים נוספים? | ומהו החילוק בין אם מונחים שניהם לפניו? | בליל שני של ראש השנה, האם הבאת פרי חדש מעכב לברכת 'שהחיינו'? | מהו המנהג בברכת 'שהחיינו' בהכנסת ספר-תורה, ובחנוכת הבית? | כיצד ינהג הלובש כמה בגדים חדשים, והפוגש מספר חברים?

  הראשל"צ הרב יצחק יוסף | טבת תשפ"ב
  undefined
  עין יצחק

  קָטָן בִּקְרִיאַת הַתּוֹרָה

  גליון 264

  האם קטן רשאי לעלות לתורה? והאם עלייתו מצטרפת למנין שבעת העולים? | האיך יוצאים הציבור ידי חובתם בקריאת הקטן בתורה, וכן בברכת-התורה שמברך? | במה שונה תפילה וקריאת שמע, קידוש והבדלה וכיו"ב, בהם צריך גדול בר-חיובא שיוציא את הרבים ידי חובתם? | מהו המנהג בענין עליית הקטן לתורה?

  הראשל"צ הרב יצחק יוסף | חשוון תשפ"ב
  undefined
  עין יצחק

  שְׁנַיִם מִקְרָא וְאֶחָד תַּרְגּוּם

  גליון 263

  מהו גדר חיוב קריאת שנים מקרא ואחד תרגום? ומהו שכר המצוה? | תלמידי-חכמים העוסקים וטרודים בלימודים, האם גם הם חייבים בקריאה זו? | מה אמר 'המגיד' למרן הבית יוסף אודות חשיבות הקריאה בהבנה? | מהו סדר הקריאה הראוי והנכון? | האם מצוה לחנך קטן בקריאת שנים מקרא ואחד תרגום? | קריאה בטעמי המקרא | כיצד ינהג מי שחיסר קריאת פרשה?

  הראשל"צ הרב יצחק יוסף | חשוון תשפ"ב
  undefined
  עין יצחק

  סֵפֶר-תּוֹרָה בִּרְחוֹב הָעִיר

  האם מותר להוציא ספרי-תורה לרחוב העיר ביום שמחת-תורה, בשמחה ובשירים? | על מה סמכו להוציא ספרי-תורה מחוץ לבית-הכנסת לקראת ספר-תורה חדש המובא לבית הכנסת? | כיצד היתה השמחה בבית-המקדש? | מהי העבודה הגדולה בקיום מצוות ה'? | מיהו 'הגדול והמכובד' באמת? | שמחה כהלכה.

  הראשל"צ הרב יצחק יוסף | חשוון תשפ"ב
  undefined
  עין יצחק

  חוֹלֶה קוֹרוֹנָה בְּיוֹם-הַכִּיפּוּרִים

  גליון 258

  מי שנדבק בחולי הקורונה, האם חייב לצום ביום-הכיפורים? | חולה האוכל ביום-הכיפורים, האם תיקנו מברך ברכת הנהנין? | האם חולה רשאי להחמיר על עצמו ולצום? | חולה שאינו צם, צריך לקדש קודם שיאכל? | האם צריך לערב דבר מר במאכל כדי שלא יהנה? | האוכל שיעור המחייב בברכת המזון, האם מזכיר 'יעלה ויבוא'?

  הראשל"צ הרב יצחק יוסף | ח תשרי תשפ"ב
  undefined
  עין יצחק

  אֲכִילָה קוֹדֶם תְּקִיעַת שׁוֹפָר

  גליון 257

  מנהג הפסקה לקידוש לפני תקיעת שופר, האם הוא מוסכם לכל הפוסקים? | אימתי חל חובת קידוש ביום שבת ויום-טוב, אחרי תפילת שחרית או מוסף? | מהו שיעור טעימה המותר, ובאיזה דבר אין שיעור? | האוכל לפני קידוש, האם קיים מצוות סעודת שבת? | איזו קבלה טובה יקבל כל אחד לקראת השנה החדשה? | תכלה שנה וקללותיה, תחל שנה וברכותיה

  הראשל"צ הרב יצחק יוסף | תשרי תשפ"א
  undefined
  עין יצחק

  שֵׁינָה בְּרֹאשׁ הַשָׁנָה

  גליון 256

  מהו המקור למניעה משינה ביום ראש השנה? | מאיזו שעה ושלב ביום ניתן להקל? | האם יש להקפיד להתעורר משינת הלילה מיד בעלות השחר? | האם ראוי להחמיר גם לענין שינה ביום בעשרת ימי תשובה? | עד כמה צריך לטרוח בהשכמה לתפילה בהנץ החמה, ובפרט אם זה על חשבון איכות התפילה? | ומהי הקולא בעקבות שינויי הרגלי זמני השינה?

  הראשל"צ הרב יצחק יוסף | תשרי תשפ"ב
  undefined
  עין יצחק

  הַסְּלִיחוֹת בִּימֵי הָרַחֲמִים

  גליון 252

  מהו טעם המנהג שנהגו לומר סליחות דוקא באשמורת הבוקר? | אימתי הזמן הראוי ביותר לאמירת הסליחות וי"ג מידות של רחמים? | האם נכון לומר סליחות קודם חצות הלילה? ומהו טעם אמירת סליחות בליל יום הכיפורים? | מתי תחילת השפעת עת רצון בחוץ-לארץ? | מהי דעת האריז"ל בענין נתינת צדקה בלילה?

  הראשל"צ הרב יצחק יוסף | אלול תשפ"א
  undefined
  עין יצחק

  הַחוּפָּה וכִּיסּוּי הָרֹאשׁ

  גליון 244

  מהיכן נלמד שחובת כיסוי הראש הוא מן התורה? | נערות טרם הנישואין, האם צריכות לכסות ראשן? ומה הדין בין האירוסין לנישואין? | מהי ה'חופה' הקובעת דין נישואין, ומהו המנהג בזה? | מהו טעם מנהג בני ספרד שלא עושים חדר יחוד תיכף לאחר השבע-ברכות שתחת החופה? | האם מותר ללבוש פאה נכרית?

  הראשל"צ הרב יצחק יוסף | תמוז תשפ"א
  undefined
  עין יצחק

  בְּרָכָה עַל מְעָרַת הַנְטִיפִים- אֲבֵלוּת בְּקָטָן

  גליון 243

  האם מברכים על יצירת מעשה בראשית ששונתה בידי אדם? | על אלו נהרות מברכים 'עושה מעשה בראשית'? | מהו טעם וענין הברכה על דברים שנבראו בששת ימי המעשה? | מתי נוצרה מערת הנטיפים, והאם מברכים 'עושה מעשה בראשית' בראייתה? | האם מברכים 'עושה מעשה בראשית' בראיית ים המלח? ילד פחות מגיל שלוש-עשרה שנה, האם אבלות נוהגת בו? | קטן שהגדיל באמצע ימי השבעה, כיצד ינהג? | ומה דינו לענין אבלות י"ב חודש? | האם יש מצוות חינוך קטן בדיני אבלות? | קטן שלאחר כחדשיים שאביו שבק חיים, נעשה בר-מצוה, האם מותר להשמיע תזמורת? | וגם: על תופעת רבני הרדיו המשיבים מיידית על כל שאלה כלאחר יד, בכל התורה כולה

  הראשל"צ הרב יצחק יוסף | תמוז תשפ"א
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il