חיי שרה

מיקוד לרמב"ן על התורה- פרשת חיי שרה

ר' אבישי לקס ור' גילעד ליפשיץ | חשוון תשע"ז