חיי שרה

"ויהיו חיי שרה ... שני חיי שרה"

הרב אברהם צוקרמן זצ"ל | תשמ"ח