חיי שרה

לא אכל עד אם דברתי דברי

לבן רצה לחסל את אליעזר ולקחת את כל הרכוש, על ידי סעודה שתסיח את דעתו של אליעזר מהשליחות, ותעמעם את זהירותו.

הרב אריאל פרג'ון | חשוון תשס"ז