בית המדרש

x
x
סינון על פי מדיה
סינון על פי אורך שיעור
6 שיעורים
  undefined
  12 דק'
  חיי שרה

  גר, תושב, ובן בית

  שלושה רעיונות לפרשת חיי שרה

  1. אברהם אומר לבני חת "גר ותושב אנכי עמכם" - כיצד מתיישבים שני הביטויים הסותרים גר ותושב? 2. מהי המשמעות של שלושת הסימנים שחזרו לאהלה של רבקה: נר, עיסה וענן? 3. אליעזר עבדו של אברהם דולה ומשקה מתורת רבו, מדוע אם כן מיצר אברהם על כך שבן משק ביתי הוא דמשק אליעזר.

  הרב אביחי קצין | ט"ז חשוון תשע"א
  undefined
  8 דק'
  חיי שרה

  המידות והיחוס של רבקה

  1. אברהם שולח את עבדו לארצו ומולדתו כדי ללמד אותנו שהעיקר הוא המידות. וגם מי שמקולקל באמונות ודעות אם מידותיו טובות ניתן לתקנו. 2. כשהתורה מתארת את ייחוסה של רבקה היא אינה מסתפקת בכך שהיא בת בתואל בנו של נחור, אלא גם מלמדת שאם אביה היא מלכה. לעומת זאת התורה אינה מציינת מי היא אימה ואם אימה של רבקה. מדוע?

  הרב אביחי קצין | כ"א חשוון תש"ע
  undefined
  5 דק'
  חיי שרה

  דרך ארץ קדמה לתורה

  התורה מתארת עד כמה מתפעל ומתפעם אליעזר עבד אברהם מהצלחת שליחותו; הר"ן מסביר את ההבדל בין מידות רעות לאמונות רעות; דרגת החסד והמידות של רבקה מזכה אותה לקבל את התורה.

  הרב אביחי קצין | יח' חשוון תשס"ט
  undefined
  5 דק'
  חיי שרה

  "אלוקי השמיים ואלוקי הארץ"

  בתחילת התיאור של שליחת העבד מזכיר אברהם את ה' כ"אלוקי השמים ואלוקי הארץ" ואילו בהמשך רק כ"אלוקי השמים". עובדה זו פותחת פתח לדיון מהותי בחזרות ובהבדלים שונים בתיאוריה של התורה.

  הרב אביחי קצין | יח' חשוון תשס"ט
  undefined
  5 דק'
  חיי שרה

  אישה הוגנת

  התורה מציינת לפני תיאור שליחותו של העבד כי "ה' ברך את אברהם בכל". לשם מה מציינת התורה עובדה זו?

  הרב אביחי קצין | יח' חשוון תשס"ט
  undefined
  5 דק'
  חיי שרה

  שליחות עבד אברהם

  בתחילת התיאור על שליחת העבד למצוא אישה ליצחק שבה התורה ומציינת את העובדה שאברהם זקן. מדוע חשובה חזרה זו?

  הרב אביחי קצין | יח' חשוון תשס"ט
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il