חיי שרה

חידות לפרשת חיי שרה

הרב זאב וייטמן | תשמ"ד