אחדות ומחלוקות

השותפים הטבעיים?

כשבוחנים האם המגזר הדתי-לאומי קרוב יותר לחרדים או לחילונים, צריך לעשות הבחנה בין הפרטי לציבורי.

הרב זאב קרוב | ניסן התשע"ה