אחדות ומחלוקות

אחדות ואחידות

בפרשיות אלו אנו קוראים על תחילת המאבק בין יב השבטים, מאבק שמתחיל בספר בראשית ונמשך לכל אורך התנ"ך, יש לשאול מדוע ה' הטוב לא גלגל שיהיה שבט אחד ובכך ימנע את המאבקים העתידיים, מדוע צריך את ריבוי השבטים הנ"ל?

הרב חנניה מלכה | כסלו תשס"ח