ישראל והעמים

הציפייה לישועה

מתוך כנס רמלה ה-4 "בין ישראל לעמים"

הדרישה מהאדם לצפות לישועה איננה פשוטה כלל. משמעות הציפייה היא לפעול לקידום הישועה. כאשר אנו צופים בבעיות של איבוד הקרקעות יש לפעול כנגדם במעשים נחושים.

הרב דניאל הרשקוביץ | כ"ב ניסן תשע"א