נושאים שונים

מעלת ישראל - בנויה על גבי קומת הגוי?

ממתי יש 'בר מצוה' לגוי?

האם מעלת ישראל היא קומה נוספת על גבי מעלת הגוי, או שהיא עולם חדש מן היסוד? בשיעור זה נבחנת השאלה לאור כמה סוגיות: ישראל וגוי שבאו לדין, 'בר מצוה' של גוי, דברים שמותרים לישראל ואסורים לבן נח, מילת מי שאין אמו טמאה לידה. השיעור מופיע בהרחבה בספר 'בית ישי' סימן קז.

הרה"ג שלמה פישר זצ"ל | ז' מנחם אב התשס"ג