סגולת ומעלת עם ישראל

נשיקה של געגוע...

הרב נתנאל יוסיפון | אב תשע"ט