הרב מרדכי אליהו

אהבת ישראל והסרת הסטיגמות

הרב שמואל אליהו | כ"ד אב תש"ע