סגולת ומעלת עם ישראל

משמעותה של מציאות ישראל

שיחה בישיבת בני צבי

מציאות עמ"י הארצו ומשמעותה - שליטה של החומר בעולם ע"י הרוח.

הרב מיכה הלוי | י"ד שבט תשע"ב