משפטים

עָזב תַּעֲזב עִמּוֹ

"עָזֹב תַּעֲזֹב עִמּוֹ". מדוע התורה כותבת זאת בלשון שאלה ותשובה?

הרב דוד דב לבנון | תשס"ו