הרה"ג דב ליאור

הכבשה והזאב

איך ניתן במלות נחמה לרומם את הציבור ולהפיח בו תקווה וחוסן נפשי להתמודד עם הווה קשה, בימים שלאחר החורבן הנורא שעם ישראל עבר.

הרה"ג דוב ליאור | אב תשס"ט