בשלח

הסתבכויות ובעיות בדרך לגאולה

מדוע 'לא נחם אלקים דרך ארץ פלישתים'? הרי אם היה עושה כן היה עם ישראל ניצל מנסיונות ומחטאים רבים שקרו בזמן ההליכה במדבר? האם קיים עניין מהותי בניסיונות הבאים על האדם בפרט ובכלל?

הרב משה צוריאל | שבט תשס"ז