שמות

להביט במראה באומץ!

הרב נתנאל יוסיפון | כ"ד טבת תשפ"א