נסיונות, קשיים והתמודדויות

עמידה בנסיונות

אזכרה למשפחת עטר, פסגות.

עניינו של הנסיון כמו הנס, לרומם את האדם למקומות גבוהים כפי שרואים אצל יוסף בחנוכה.

הרב הראשי דוד לאו | כא כסלו תשע"ט