רביבים

יפים ואציליים בשעתם הקשה

גבורתן האצילית של משפחות יפרח, פרנקל ושער * עצוב ומשפיל לשמוע שהקבינט מתכנס שוב ושוב ולא מצליח להחליט על תגובה הולמת * הערבים רוצחים בנו בגלל המאבק על הארץ, לכן התגובה הראויה לרצח היא חיזוק היאחזותנו בארץ * לקדם בניית רבבות בתים בהתיישבות, להקים יישוב במקום הרצח ולאשר את דו"ח לוי * תומכי העסקאות לשחרור מחבלים חייבים לעשות חשבון נפש * חוכמתם של חז"ל שאסרו לפדות שבויים ביותר מכדי דמיהם * לסגור את רשות השידור שמועלת בתפקידה הציבורי

הרב אליעזר מלמד | תמוז תשע"ד