נסיונות, קשיים והתמודדויות

הקב"ה מאמין בך!

כל ניסיון שה' מעמיד אותנו בו, ניתן להתמודד אִתו! זה אולי לא תמיד קל, אבל זה אפשרי כי ה' נתן לך גם את הכוחות להתמודד.

הרב איל לוגסי | טבת תשע"א