נסיונות, קשיים והתמודדויות

אתגר שיש לו תכלית

זוגות צעירים שעדיין לא זכו לילדים יכולים לשאוב עידוד מהמחשבה שכמו עקרותן הזמנית של אימותינו הקדושות, גם לניסיון שהם עומדים בו יש תכלית שנועדה לרומם אותם ואת העולם

הרב יצחק נריה