בית המדרש

x
סינון על פי מדיה
סינון על פי אורך שיעור
25 שיעורים
  undefined
  51 דק'
  חן החומש על פרשיותיו

  היחס בין ישראל לשכניו

  חומש דברים, פרק ב'

  נעסוק בחומש דברים מזווית מיוחדת, היחס אל הסובבים אותנו. משה מפרט באריכות את היחס לבני אדום ומואב, ומספר את ההיסטוריה של האזור. מי ישב שם לפני מי, ומה היה טבעם של היושבים שם. משה משתף את עמ"י בראייה האלוקית בנוגע לכל עם ועם, שאלות של מוסר ופוליטיקה עולמית. שאלות של שייכות העם לארצו. לא במקרה דברים אלו מופיעים דווקא בספר דברים. ספר הכניסה לארץ. מה היחס בין עמ"י לשכניו? מה מטרת אריכות הדברים וסיפור סדרי ההורשה? מי הם אנשי המלחמה, מדוע נקראים כך ומה התלות בן מיתתם לבין הקריבה אל בני עמון? מדוע שינה משה מציווי הקב"ה אליו כשניגש לסיחון?

  הרב שמעון קליין | כ"ח תמוז התשע"ט
  undefined
  חן החומש על פרשיותיו

  טעותו של דוד כנגד החלטתו של משה

  חן החומש על פרשיותיו - חומש במדבר פ"ז, שמואל ב' פ"ו.

  נעסוק בשיעור בחנוכת המשכן, הנשיאים מביאים קרבנות, עגלות צב ובקר כקרבן מכל הנשיאים ביחד. משה מחלק את העגלות בין בתי האב של הלוויה ולבני קהת לא מביא כלל. "כִּי-עֲבֹדַת הַקֹּדֶשׁ עֲלֵהֶם, בַּכָּתֵף יִשָּׂאוּ." מה ההיגיון? שאלה זו נדרשת שוב לתשובה בספר שמואל. דוד מעלה את הארון לירושלים על עגלה, וכתוצאה מזה שמטו הבקר, ועוזה שניסה לתפוס את הארון מת. בהעלאה השנייה דוד משנה את אופי הנשיאה. הנשיאה נעשית בכתף, ע"י לווים, ועוד. ובאמת חז"ל התעוררו לשאלה זו ודורשים על טעותו של דוד כנגד משה. דבר מעניין הוא ייחוסה של החלטה זו למשה ולגבורה כאחד, מה המשמעות? מה היה מקור טעותו של דוד?

  הרב שמעון קליין | כ"א תמוז תשע"ט
  undefined
  49 דק'
  חן החומש על פרשיותיו

  החטא בשיטים ותיקונו

  חן החומש על פרשיותיו - במדבר כ"ה - כ"ו

  יש שבר גדול בעם, ומשה הולך על פיתרון שונה ממה שהציע לו ה'. את מי מצטווה משה להוקיע? פנחס שליח של העדה, הוא מציל את העדה כשהוא עוצר את המגפה. איך מתרפאים מהשבר הגדול שהיה בעם?

  הרב שמעון קליין | ז' תמוז תשע"ט
  undefined
  59 דק'
  חן החומש על פרשיותיו

  מצוות השבת אבדה בזוויות השונות

  חן החומש על פרשיותיו

  היום נעסוק במצווה של השבת אבידה, לה יש שני ציווים שונים, בחומשים שמות ודברים. נראה את שני הזוויות השונות לאותה מצווה, את ההוספות וההשמטות, וכן את השינויים המילוליים בין הציוויים, ונעמוד על משמעותן.

  הרב שמעון קליין | ט"ז סיון תשע"ט
  undefined
  46 דק'
  חן החומש על פרשיותיו

  חומש במדבר - הממזג בין ויקרא לדברים

  חן החומש על פרשיותיו, המשך פתיחה לחומש במדבר

  התחלנו בהקדמה ובגילוי נקודת המבט של חומשים ויקרא ודברים. ויקרא הוא חומש שכל כולו אלוקי, "ויקרא אל משה.. מאוהל מועד לאמר", נקודת מבט אלוקית, ללא הקשרים. ולעומתו דברים בא כשעם ישראל כבר מפותח ובוגר יותר, נקודת מבט אנושית. כהבדלים שבין שני הפרקים של ספר בראשית. מתוך כך הגענו לחומש במדבר, החומש שבתווך. ראינו שמדובר עדיין במבט אלוקי, אך כבר לא 'מאוהל מועד', קרוב יותר לאדם. סידור המחנה בצורה האלוקית אורך כעשרה פרקים. ספר במדבר הוא ספר שבמרכזו הכלל, הכלל יותר חשוב בו מהפרט, ונאריך בזה.

  הרב שמעון קליין | א' סיון תשע"ט
  undefined
  53 דק'
  חן החומש על פרשיותיו

  ספר במדבר - מהכלל אל הפרט

  חן החומש על פרשיותיו, פתיחה לחומש במדבר

  מה אפשר ללמוד מהפסוק הראשון על אופיו של החומש? מהלך הספר - אוטופיה של השראת שכינה וההתנגשות עם המציאות.

  הרב שמעון קליין | כ"ד אייר תשע"ט
  undefined
  51 דק'
  חן החומש על פרשיותיו

  מהו היחס בין חומש ויקרא לדברים?

  חן החומש על פרשיותיו, פתיחה לחומש ויקרא

  נעסוק ביחס בין חומש ויקרא לדברים. ישנן כמה שאלות שתשובת התורה אליהן משתנה לפי החומש בו נבדוק. 1.למי שייכת א"י? 2.האם מותר לשנות מפני הציווי האלוקי? 3.מה מידת האחריות על האדם, ומה מוטל על אלוקים? כשנבדוק נראה שכל חומש מביא גישה שונה לגמרי, מדוע? מה משמעות הדברים? הרי זה וזה מרועה אחד ניתנו? לכל חומש ישנה נקודת מבט שונה על שאלות מהותיות, מה היחס בין עמ"י לשכינה, לארץ, ועוד. אך מדוע צריך 5 נקודות מבט שונות? מה כל אחת מבטאת?

  הרב שמעון קליין | י' אייר תשע"ט
  undefined
  55 דק'
  חן החומש על פרשיותיו

  שתי השליחויות של משה

  חן החומש על פרשיותיו, חומש שמות, פרק א'

  השליחות שה' שלח את משה לישראל והשליחות לפרעה אלו שליחויות שונות: ישראל מקבלים הבטחות גשמיות ופרעה מקבל מסר רוחני ומוסרי. בסוף גם ישראל עוברים תהליך שמביא אותם לקראת קרבן פסח וקבלת התורה.

  הרב שמעון קליין | כ' אדר ב' תשע"ט
  undefined
  58 דק'
  חן החומש על פרשיותיו

  ספר שמות - ספר היצירה

  חן החומש על פרשיותיו, חומש שמות, פרק א'

  שני הפרקים הראשונים בבראשית משקפים שתי התייחסויות שונות לכל העולם. בריאה - תנועה אלוקית מלמעלה למטה, ויצירה - תנועה אנושית בכיוון ההפוך. בשונה מספר בראשית שסובב בעיקר בציר הבריאה, ספר שמות הוא ספר של יצירה כמו שרואים במקומות רבים, "ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם". "החדש הזה לכם ראש חדשים", כל מניין מתחיל ממועד מיוחד, מועד שמתחיל דבר מיוחד ואחריו לא יחזור להיות כשהיה. ספר שמות מתחלק לשלושה חלקים: המכות ויציאת מצרים - היווצרות העם, קבלת התורה לשלביה ועשיית המשכן. בכל חלק עמ"י נהיה יותר פועל ו'יוצר'.

  הרב שמעון קליין | כ"ט אדר א' התשע"ט
  undefined
  54 דק'
  חן החומש על פרשיותיו

  כיצד נהיינו לעם? חלק ב'

  חן החומש על פרשיותיו, חומש שמות, פרק א'

  פרעה הוא הראשון שקורא למשפחת יעקב 'עם', ובכך מחזיר את עמ"י לייעודו ולתפקידו. בשלב הראשון מנסה פרעה להתנגד לפן הלאומי שבישראל, ומעורר בכך תגובה טבעית של העם. בשלב השני פרעה יוצא כנגד דבר בראשיתי יותר של עמ"י. ביהדות וברוחניות, ושם התגובה שונה. בהמשך פרעה פונה למיילדות, פרשה זו מעוררת שאלות רבות, וע"י התשובות רואים סיפור חדש. אנו רגילים לראות את ספר שמות כסיפור ניסי, על טבעי. אך התחלת היווצרות העם טבעית מאוד ובאה מלמטה, מה היחס הנכון?

  הרב שמעון קליין | כ"א אדר א' התשע"ט
  undefined
  34 דק'
  חן החומש על פרשיותיו

  כיצד נהיינו לעם? חלק א'

  חן החומש על פרשיותיו, חומש שמות, פרק א'

  בתחילת הפרק עם ישראל לא מוצג כעם, אלא כבני ישראל. משפחה גדולה. ומהתיאורים בהם משתמש החומש בתחילתו נראה שבני ישראל שכח את תפקידו, איבד כיוון. דווקא פרעה, הראשון שקרא לבני ישאל 'עם' הוא זה שממקד את בנ"י. שם מראה מול עיניהם ומראה להם שהם כבר לא משפחה. התיאורים בהם משתמש הכתוב לאחר תגובת פרעה הם ממוקדים יותר. מה בין שני חלקי הפרק? מדוע עמ"י לא נוצרו במקומם הטבעי, א"י? מה בין יעקב לישראל? מה ההבדלים בין תיאור הירידה שבחומש בראשית ובין התיאור בתחילת פרשתנו?

  הרב שמעון קליין | ט"ז אדר א' התשע"ט
  undefined
  54 דק'
  חן החומש על פרשיותיו

  יוסף ויהודה - יהושע ודוד

  חן החומש על פרשיותיו בראשית פרק לז

  בשיעור שעבר ראינו את ההבדל בהתנהלותם של יוסף ויהודה בהשוואה לשני הפרקים של תחילת החומש. כיצד הצליחה תמר לעצור את נפילתו של יהודה? מה שכנע את יהודה לקחת אחריות? מה סוד מנהיגותו של יהודה? מה ההבדל בין מלכות השבטים? ההבדלים בין יהושע, ממשיך משה, כמנהיג אלוקי. ובין דוד, מנהיג שצמח מהעם ושסביבו מתאחדות כל המפלגות. איש של חיבורים.

  הרב שמעון קליין | ח' אדר א' התשע"ט
  undefined
  55 דק'
  חן החומש על פרשיותיו

  תוצאות מכירת יוסף, וסיפור יהודה ותמר

  חן החומש על פרשיותיו בראשית פרק לז

  לאחר שראינו את סיפור מכירת יוסף, בו ראינו את התפקיד שנטל יהודה כממצע בין ההצעות, ושהצעתו היא מתוך התבוננות על המציאות. היינו מצפים שיוסף יכנס לאיזו טראומה, ובמקום זה אנו רואים שפורח בכל מקום שבו נמצא, וכן שומר על עמדה מוסרית גבוהה. וכנגד זה ממש, יהודה שהיינו מצפים שימשיך יחסית כרגיל 'יורד' מאחיו ומידרדר לשפל גדול. ההבדל בין האחים נובע משני הצירים שראינו שסובבים את ספר בראשית, הבריאה והיצירה.

  הרב שמעון קליין | א' אדר א' התשע"ט
  undefined
  58 דק'
  חן החומש על פרשיותיו

  מכירת יוסף וההבדלים בין ראובן ליהודה

  חן החומש על פרשיותיו בראשית פרק לז

  *יוסף מתחיל לבקש את הקרבה לאחים. *מה גרם לאחים לרצות להרוג אותו? *הצעת ראובן מול הצעת יהודה- עמדות שונות שמבטאות את הגישות שמאפיינות אותם לאורך כל ההיסטוריה.

  הרב שמעון קליין | כד שבט התשע"ט
  undefined
  57 דק'
  חן החומש על פרשיותיו

  התפתחות האיבה בין יוסף והאחים

  חן החומש על פרשיותיו בראשית פרק לז

  מההתחלה רואים שיש נתק כלשהו בין יוסף לשאר האחים. כשיוסף מספר את החלומות הוא מנסה ליצור קשר עם האחים וזה גורם דווקא לשנאה כי הם לא במצב כזה שאפשר לספר דברים אישיים. יעקב נותן קצת לגיטימציה לחלומות וזה מגביר יותר את השנאה, עד שהאחים מתרחקים לשכם כדי לא להיות קרובים לבית.

  הרב שמעון קליין | יז שבט התשע"ט
  undefined
  52 דק'
  חן החומש על פרשיותיו

  הברית עם אברהם וזרעו

  חן החומש על פרשיותיו בראשית פרק יז

  שני חלקים של הברית : ברית מופשטת ורוחנית עם אברהם, לעומת ברית ממשית בפועל עם זרעו שתלך ותתחזק לאורך הדורות.

  הרב שמעון קליין | י שבט התשע"ט
  undefined
  1:01
  חן החומש על פרשיותיו

  אברהם ולוט- הפירוד

  חן החומש על פרשיותיו בראשית פרק יב

  אברהם הוצא בידי הקב"ה מכל קשר משפחתי- ארצי בשביל להצטרף לחזון להקים את עם ישראל. אברהם מתנהג כאחד שמשקיף למעלה ואינו מעורב במעשה למטה, אברהם חי בארץ כנוד. לוט מצטרף לחזון, אבל בישום של החזון, לבטל את מצבו העכשיוי בשביל דורותיו, לוט לא מבצע. לוט מתנהג כאחד שמתכוון להשתקע בארץ עכשיו.

  הרב שמעון קליין | כ"ה טבת התשע"ט
  undefined
  1:01
  חן החומש על פרשיותיו

  תפיסות העולם של קין והבל

  חן החומש על פרשיותיו בראשית פרק ד'

  מהשם של קין רואים בעיה של הובלת האשה וחוסר היכולת של האיש לרומם ולהוביל. השם של הבל מראה את הטפלות שלו ביחס לקין. מהקרבנות שלהם רואים את ההבדלים בהסתכלות שלהם על האדם ואלוקים.

  הרב שמעון קליין | כ' כסליו התשע"ט
  undefined
  51 דק'
  חן החומש על פרשיותיו

  קין והבל - בריאה ויצירה

  חן החומש על פרשיותיו בראשית א'-ב'

  שני השלבים, בריאה ויצירה, בהרבה הופעות שונות בעולם, כגון במשפחה ובלימוד. הבכורות בספר בראשית, הם המרכז והעיקר, הם הבריאה. את העיקרון הזה פוגשים אצל קין והבל. קין הוא בריאה, עובד אדמה, ומביא לד' את פרי האדמה ששייכת לד'. הבל לעומתו הוא יצירה, הוא רועה צאן, ומביא מצאנו, משלו, מתנה משובחת לד'. היחס בין עולם הבריאה לעולם היצירה, על פי משל החדר של הילד.

  הרב שמעון קליין | י"ג כסלו תשע"ט
  undefined
  58 דק'
  חן החומש על פרשיותיו

  העומק של עזר כנגדו

  חן החומש על פרשיותיו בראשית א'-ב'

  שני עניינים בנישואין, פרו ורבו שמודגש בפרק הראשון והאהבה והזוגיות שמודגשים בפרק השני. במהלך פרק ב' האדם עובר תהליך שבו הוא מגיע למצב שהוא מרגיש את הצורך בעזר כנגדו, ע"י שהוא פוגש את בעלי החיים לעומק. האשה עוזרת לאדם להכיר גם את עצמו יותר ממה שידע לפני כן.

  הרב שמעון קליין | ו' כסליו התשע"ט
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il