רביבים

יעקב עם ידי עשו

מדוע ביקש יצחק לברך את עשו הרשע? יצחק חשש שתמימותו של יעקב תחליש את מלחמתו ברשעה; ערמתו של יעקב בקבלת הברכות הוכיחה את יכולתו להיאבק ברשעים; דוד המלך אדמוני כעשו, אבל שופך דמים רק על פי סנהדרין.

הרב אליעזר מלמד | תשס"ד