מבואות ללימוד התורה

ידיעת התורה

שיחה בישיבת בני צבי

חשיבות לימוד הגמרא בעיון ובבקיאות.

הרב מיכאל ברום | ה' שבט תשע"א