מבואות ללימוד התורה

ישקני מנשיקות פיהו

איך לגרום לתורה שאנו לומדים להיות חקוקה בתוכינו?

האות של כל אחד בתורה חקוקה על לוח ליבו, ואנחנו שואפים לכך, שהתורה שאנו לומדים תהיה פנימית בתוכינו, בלי שנצטרך לעזרים חיצוניים. מהאותיות של כלל ישראל - נבנה ספר התורה כולו. הדרך להגיע לכך היא עמל תורה, וכוונה לאמיתתה של תורה.

הרב ראם הכהן | אור לג' סיון התשס"ה