תורה שבעל פה

דרשות הכתובים - חלק משמעותי בלימוד הגמרא

מתוך יום עיון בתושב"ע, מכון לנדר, התשס"ח

מתוך יום עיון בתושב"ע, מכון לנדר, התשס"ח

הרב יצחק שילת | י' תמוז התשס"ח