מבואות ללימוד התורה

יסודות חשובים כהכנה ללימוד התורה

קבלת עול תורה צריכה להיות מתוך התבטלות מוחלטת, מתוך הבנה באמיתותה וגודלה של התורה, והכרה בחשיבות כל התחומים בתורה הלכה ואגדה, נגלה ונסתר וכו'. מתוך כך בא יחס נכון לכל נושאי התורה ולומדיה שהם הם תורה שבע"פ. לימוד התורה נובע מתוך הבחירה של הקב"ה בעם ישראל כעם סגולה. בלימוד תורה יש להתרגל לפתח כוחות שטמונים באדם מעבר לכוחות שהוא מכיר בעצמו. הגישה המיוחדת של תלמידי הרב זצ"ל היא לרדוף אחרי הטוב בגלל הטוב, ולא רק כאמצעי בריחה מהרע.

הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | ו' אלול תשמ"ט