מצוות לימוד תורה

שלא בירכו בתורה תחילה - האמנם?

יסוד התעלות מצבם הרוחני של עם ישראל ללימוד התורה וקיומה, תלוי לפי ערך הכנתם לקבל את התורה.

הרב חיים ירוחם סמוטריץ | סיון ה'תשנ"ט