מבואות ללימוד התורה

מגן משוח בשמן

ר' צדוק הכהן מלובלין, מגדולי רבני החסידות ומהחריפים שבהם, גילה לנו כלל חשוב שיכול לשמש מפתח להבנת מושגים רבים בהשקפת היהדות. הפעם הראשונה בה מופיע מושג בתורה היא זו המגדירה אותו, ומבררת לנו את מהותו. מי שיפתח את ספר התורה ויפעל על פי הכלל הזה עשוי לגלות עולמות חדשים לגבי אינספור מושגים שאנו נתקלים בהם ללא הרף - חלום, ברית, אישה, אהבה, מלחמה, אמונה ועוד ועוד.

הרב יוני לביא | כ אלול תשס"ז