מבואות ללימוד התורה

לימוד תורה וחיבור לחיים

הדגם האידיאלי של תלמיד חכם

תלמידי חכמים מצטיירים לפעמים כמי שמנותקים מעולם ומלואו. הנפגש עם התורה באופן הבריא דוחה ציור ילדותי זה ומצד שני מתקשה, עקב הציור הראשוני, לקבל תלמידי חכמים הבקיאים בהוויות העולם. הדרך הרצויה היא להקנות לתלמיד המתחיל הערכה של תכונות אמיתיות הראויות לתלמידי חכמים.

הרב אליעזר מלמד | ז' טבת תש"ס