מעמד הר סיני ומתן תורה

מעמד הר סיני - היום!

מדוע מעמד הר סיני אינו תופס בתורה מקום מרכזי, כמו שתופסת יציאת מצרים? מדוע חג השבועות אינו מוזכר בתורה כיום מתן תורה? בשיעור זה ניתנות שתי תשובות לשאלות אלו, שמובילות אותנו אל בניית היחס הנכון אל לימוד התורה, בכל השנה כולה.

הרב ש. יוסף וייצן