בימה תורנית

לימוד תורה - מה, למה וכיצד?

אלעזר ויניב פסעו לאיטם ברחוב הירושלמי השקט. הם נעצרו ליד לוח המודעות, ובחנו את שלל המודעות הצבעוניות, שבישרו על שיעורי ליל שבועות בבתי הכנסת השונים. "מה אתה אומר, שאל איתמר, להיכן כדאי ללכת"? "לדעתי", ענה אלעזר, "השנה במקום ללכת לשיעורים, עדיף שנברר בחברותא בצורה רצינית, לכבוד חג מתן תורה, את השאלה: למוד תורה - מה, למה וכיצד"?

רבנים שונים | סיוון תשס"ז