הדרכות כלליות

כיצד לומדים הלכה?

מתוך כנס "צורבא מרבנן", ישיבת כרם ביבנה.

העמל שבתורה. לימוד ההלכה צריך להות בעמל דרך הבנת בסוגיות ודברי ראשונים ואחרונים. דרך הלימוד בשו"ע ורמב"ם. הצורך לחזק את מערכת המשפט התורנית.

הראשל"צ הרב שלמה משה עמאר | כ"א כסליו תש"ע