הדרכות כלליות

מה אדם חייב ללמוד ובאיזו צורה?

שיעור בישיבת בין הזמנים בישיבת בני צבי

האדם חייב לחזור על לימודו וכך גם יזכור וגם ילמד יותר טוב את לימודו החדש כיי יוכל להקשות ולתרץ מהדבר שלמד. לימוד הגמ' צריך להיות עם תוס' רא"ש ורי"ף.

הרה"ג זלמן נחמיה גולדברג זצ"ל | כ' תמוז תש"ע