מגד ירחים

הקלקול והתיקון שבתרגום ובלימוד בגובה העיניים

מתוך מגד ירחים גליון 111 בהוצאת "בית הרב"

מתוך מגד ירחים גליון 111 בהוצאת "בית הרב"

הרב זאב קרוב | טבת תשס"ט