הדרכות כלליות

עצות להצלחה בלימוד תורה

התמדה בלימוד; להתרחק מלסבור סברות עצמיות, מחוסרות סמך; כיצד ללמוד סוגיה; לימוד כל סוגיה ובירור ההלכה למעשה; לקבוע עיקר לימודו במקצוע בתורה שלבו חפץ בו; לימוד רזי תורה; ממי ראוי ללמוד? האם רשאי בחור רווק ללמוד מסכת נדה? ת"ח המפסיד מזמנו כדי ללמד מתחיל.

הרב משה צוריאל | ג' אלול, תשס"ו