הדרכות כלליות

תלמוד גדול או מעשה גדול

מצוות שאינן יכולות להיעשות על-ידי אחרים דוחות תלמוד תורה. ואולם תלמוד תורה עצמו הוא מצוה שלא יכולה להיעשות על-ידי אחרים. בשיעור זה יואר באור חדש כלל זה על-פי שיטת ראשונים, ותובא הדרכה מעשית לבחורי ישיבות הנובעת ממנו.

הרב חיים ירוחם סמוטריץ