הרב אברהם שפירא

כיצד לגשת ללימוד התורה

מהדרכותיו של הרב אברהם שפירא זצ"ל בעינייני לימוד שדברי התורה יהיו תמיד בעינינו כחדשים;ללמוד מתוך אשר בחר בנו;ללמוד מתוך שמחה;מתולדות הרב שפירא זצ"ל התמדתו ובקיאותו הרבה.

הרה"ג חיים שטיינר | א' כסליו תשס"ח